Ramowy plan lektoratów w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/20 na Wydziale Ekonomicznym
studia niestacjonarne
Dzień Początek Koniec Data Kategoria Przedmioty Sale Wykładowcy Grupy
Nd 08:00 09:30 13/10/2019 Lektorat Język obcy w biznesie B619 Grażyna Stefańska-Ulanowska 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 08:00 09:30 13/10/2019 Lektorat Język obcy w biznesie B616 Joanna Landsman-Kwapińska 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 08:00 11:15 20/10/2019 Lektorat Język obcy w biznesie B619 Grażyna Stefańska-Ulanowska 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 08:00 11:15 20/10/2019 Lektorat Język obcy w biznesie B616 Joanna Landsman 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 08:00 09:30 17/11/2019 Lektorat Język obcy I B621
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 17/11/2019 Lektorat Język obcy I B617 Grażyna Stefańska-Ulanowska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 17/11/2019 Lektorat Język obcy I B619 Lucyna Konkolewska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 17/11/2019 Lektorat Język obcy I B620 Ewa Miodońska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 17/11/2019 Lektorat Język obcy I B616 Joanna Landsman-Kwapińska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 17/11/2019 Lektorat Język obcy I B515 Przemysław Olczyk 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 17/11/2019 Lektorat Język obcy I B417
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 24/11/2019 Lektorat Język obcy I B621
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 24/11/2019 Lektorat Język obcy I B617 Grażyna Stefańska-Ulanowska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 24/11/2019 Lektorat Język obcy I B619 Lucyna Konkolewska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 24/11/2019 Lektorat Język obcy I B620 Ewa Miodońska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 24/11/2019 Lektorat Język obcy I B616 Joanna Landsman-Kwapińska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 24/11/2019 Lektorat Język obcy I B515 Przemysław Olczyk 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 24/11/2019 Lektorat Język obcy I B417
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 13:00 24/11/2019 Lektorat Język obcy II B616 Iwona Mężeńska 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 11:30 13:00 24/11/2019 Lektorat Język obcy II B617
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 11:30 13:00 24/11/2019 Lektorat Język obcy II B619
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 11:30 13:00 24/11/2019 Lektorat Język obcy II B620 Izabela Berger 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 01/12/2019 Lektorat Język obcy w biznesie B619 Grażyna Stefańska-Ulanowska 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 08:00 11:15 01/12/2019 Lektorat Język obcy w biznesie B616 Joanna Landsman-Kwapińska 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 08:00 11:15 08/12/2019 Lektorat Język obcy II B616 Iwona Mężeńska 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 08/12/2019 Lektorat Język obcy II B617
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 08/12/2019 Lektorat Język obcy II B619
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 08/12/2019 Lektorat Język obcy II B620 Izabela Berger 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 08/12/2019 Lektorat Język obcy I B621
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 08/12/2019 Lektorat Język obcy I B617 Grażyna Stefańska-Ulanowska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 08/12/2019 Lektorat Język obcy I B619 Lucyna Konkolewska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 08/12/2019 Lektorat Język obcy I B620 Ewa Miodońska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 08/12/2019 Lektorat Język obcy I B616 Joanna Landsman-Kwapińska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 08/12/2019 Lektorat Język obcy I B417
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 08/12/2019 Lektorat Język obcy I B515 Przemysław Olczyk 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 15/12/2019 Lektorat Język obcy I B621
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 15/12/2019 Lektorat Język obcy I B617 Grażyna Stefańska-Ulanowska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 15/12/2019 Lektorat Język obcy I B619 Lucyna Konkolewska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 15/12/2019 Lektorat Język obcy I B620 Ewa Miodońska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 15/12/2019 Lektorat Język obcy I B616 Joanna Landsman-Kwapińska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 15/12/2019 Lektorat Język obcy I B515 Przemysław Olczyk 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 15/12/2019 Lektorat Język obcy I B417
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 22/12/2019 Lektorat Język obcy II B616 Iwona Mężeńska 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 22/12/2019 Lektorat Język obcy II B617
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 22/12/2019 Lektorat Język obcy II B619
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 22/12/2019 Lektorat Język obcy II B620 Izabela Berger 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 22/12/2019 Lektorat Język obcy w biznesie B619 Grażyna Stefańska-Ulanowska 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 11:30 15:00 22/12/2019 Lektorat Język obcy w biznesie B616 Joanna Landsman-Kwapińska 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 08:00 11:15 12/01/2020 Lektorat Język obcy II B616 Iwona Mężeńska 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 12/01/2020 Lektorat Język obcy II B617
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 12/01/2020 Lektorat Język obcy II B619
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 12/01/2020 Lektorat Język obcy II B620 Izabela Berger 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 12/01/2020 Lektorat Język obcy I B621
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 12/01/2020 Lektorat Język obcy I B617 Grażyna Stefańska-Ulanowska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 12/01/2020 Lektorat Język obcy I B619 Lucyna Konkolewska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 12/01/2020 Lektorat Język obcy I B620 Ewa Miodońska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 12/01/2020 Lektorat Język obcy I B616 Joanna Landsman-Kwapińska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 12/01/2020 Lektorat Język obcy I B417
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 11:30 15:00 12/01/2020 Lektorat Język obcy I B515 Przemysław Olczyk 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 19/01/2020 Lektorat Język obcy II B616 Iwona Mężeńska 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 19/01/2020 Lektorat Język obcy II B617
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 19/01/2020 Lektorat Język obcy II B619
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 08:00 11:15 19/01/2020 Lektorat Język obcy II B620 Izabela Berger 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 11:30 13:00 19/01/2020 Lektorat Język obcy w biznesie B616 Joanna Landsman-Kwapińska 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 11:30 13:00 19/01/2020 Lektorat Język obcy w biznesie B619 Grażyna Stefańska-Ulanowska 2 NS2-3 MSG, 2 NS2-4 MSG
Nd 08:00 09:30 26/01/2020 Lektorat Język obcy I B621
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 26/01/2020 Lektorat Język obcy I B617 Grażyna Stefańska-Ulanowska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 26/01/2020 Lektorat Język obcy I B619 Lucyna Konkolewska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 26/01/2020 Lektorat Język obcy I B620 Ewa Miodońska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 26/01/2020 Lektorat Język obcy I B616 Joanna Landsman-Kwapińska 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 26/01/2020 Lektorat Język obcy I B515 Przemysław Olczyk 1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 08:00 09:30 26/01/2020 Lektorat Język obcy I B417
1 NS1 EK, 1 NS1 MSG
Nd 09:45 11:15 26/01/2020 Lektorat Język obcy II B620 Izabela Berger 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 09:45 11:15 26/01/2020 Lektorat Język obcy II B619
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 09:45 11:15 26/01/2020 Lektorat Język obcy II B617
2 NS1 EK, 2 NS1 MSG
Nd 09:45 11:15 26/01/2020 Lektorat Język obcy II B616 Iwona Mężeńska 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG